Siirt Valiliği
Siirt Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Siirt Valiliği
Siirt Valiliği
Görevleri

Milli Emlak Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

- Genel Bütçe kapsamında yer alan kurumların taşınmaz mallarının yönetimini, taşınır malların tasfiyesini yapmak.

- Hazine taşınmazlarının kiralanması, tahsisi, satışı, irtifak hakkı kurulması, trampa işlemlerini yürütmekle görevlidir.