Siirt Valiliği
Siirt Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Siirt Valiliği
Siirt Valiliği
Etik İlkeler

 -Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

 -Halka hizmet bilinci
 
 -Hizmet standartlarına uyma
 
 -Amaç ve misyona bağlılık
 
 -Dürüstlük ve tarafsızlık
 
 -Saygınlık ve güven
 
 -Nezaket ve saygı
 
 -Yetkili makamlara bildirim
 
 -Çıkar çatışmasından kaçınma
 
 -Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 
 -Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 
 -Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 
 -Savurganlıktan kaçınma
 
 -Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 
 -Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 
 -Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 
 -Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 
 -Mal bildiriminde bulunma