Siirt Valiliği
Siirt Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Siirt Valiliği
Siirt Valiliği
Etik Komisyonu
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Etik Komisyonu, Bakanlık makamından alınan 27/03/2012 tarihli onay ile kurulmuştur.
 
    Söz konusu komisyon;
 
   - Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında,
   - İç Denetim Birim Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ve Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı
 
olmak üzere 1 başkan 4 üyeden oluşmaktadır.