Siirt Valiliği
Siirt Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Siirt Valiliği
Siirt Valiliği

ASKI İLANI (Plan Hükümleri)

12 Mart 2019

   T.C.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 28/02/2019 tarihinde onaylanan Mardin-Siirt-Batman-Şırnak-Hakkâri Planlama bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 12/03/2019 tarihinde Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu yerinde ve internet sitesinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesi uyarınca Siirt Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce askıya çıkarılmıştır. 

8.3.20.SİT ALANLARI

8.3.20.1. BU PLAN KAPSAMINDAKİ TARİHİ, KENTSEL, ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANLARINDA T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA MERKEZ VE BÖLGE KOMİSYONU KARARLARINA GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.

8.3.20.2. SİT ALANLARINDA KULLANIM KARARLARI, İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ ALINMAK VE BU PLANIN İLKE VE STRATEJİLERİNE AYKIRI OLMAMAK KOŞULUYLA İLGİLİ İDARESİNCE HAZIRLANACAK OLAN KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI İLE BELİRLENECEK OLUP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU VE/VEYA TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONUNUN UYGUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI ZORUNLUDUR.

8.3.20.3.ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA YERLEŞME ALANI OLARAK GÖSTERİLMİŞ OLAN SİT ALANLARINDA YAPILACAK KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ NÜFUSU, SİT ALANININ BULUNDUĞU İLÇE İÇİN ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA KABUL EDİLEN NÜFUS DAHİLİNDE DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

8.3.20.4.BU PLANDA SİT ALANI OLARAK GÖSTERİLMİŞ OLAN ALANLAR İLE BU PLANDA GÖSTERİLMEMİŞ DAHİ OLSA, KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA MERKEZ VE BÖLGE KOMİSYONUNCA İLAN EDİLEN/EDİLECEK OLAN SİT ALANLARI GEÇERLİDİR.

8.3.20.5.SİT İLAN EDİLEN, STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILAN VEYA STATÜSÜ KALDIRILAN SİT ALANLARINDA AŞAĞIDAKİ PLAN HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA İŞLEM TESİS EDİLİR.

8.3.20.5.1.BU PLANIN ONAYINDAN ÖNCE MEVZUATA UYGUN OLARAK ONAYLANMIŞ İMAR PLANI, MEVZİ İMAR PLANI BULUNAN ALANLARIN SİT ALANI İLAN EDİLMESİ DURUMUNDA, 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU VE 1 NOLU CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ, İLGİLİ YÖNETMELİKLER İLE İLKE KARARLARI VE YENİ KORUMA STATÜLERİ DOĞRULTUSUNDA, SİT ALANI İLANI ÖNCESİNDE ONAYLANAN İMAR PLANLARINDAKİ KARARLARIN İNCELENEREK İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA, MEVZUAT GEREĞİ YAPILMASI GEREKLİ OLAN KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI, BU PLANDA DEĞİŞİKLİĞE GEREK OLMAKSIZIN İLGİLİ İDARESİNCE ONAYLANABİLİR.

8.3.20.5.2.BU PLANIN ONAYINDAN ÖNCE MEVZUATINA UYGUN OLARAK ONAYLANMIŞ İMAR PLANI, MEVZİİ İMAR PLANI VARKEN, SONRASINDA SİT İLAN EDİLEN ALANLARIN KORUMA STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI DURUMUNDA, SİT ALANI İLANINDAN ÖNCE ONAYLANAN İMAR PLANLARINDAKİ KARARLAR İNCELENEREK MEVZUAT GEREĞİ ZORUNLU OLAN İMAR PLANINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER, BU PLANDA DEĞİŞİKLİĞE GEREK OLMAKSIZIN ALT ÖLÇEKLİ PLANLAR MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE İLGİLİ İDARESİNCE ONAYLANABİLİR.

8.3.20.5.3.ONAYLI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI BULUNAN SİT ALANLARINDA, 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU VE 1 NOLU CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ UYARINCA, HAZIRLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA RAPORU SONUCUNA GÖRE KORUMA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA, BU ALANLARA İLİŞKİN KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER, BELİRLENEN YENİ STATÜ DİKKATE ALINARAK BU PLANDA DEĞİŞİKLİĞE GEREK OLMAKSIZIN 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU, 1 NOLU CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ, İLGİLİ YÖNETMELİKLER VE İLKE KARARLARI GEREĞİNCE ONAYLANABİLİR.

7.49. BU PLAN KAPSAMINDAKİ ALANLARDA, 7269 SAYILI “UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN” UYARINCA HAK SAHİBİ AFETZEDE AİLELERE KALICI KONUT YAPILMASI AMACIYLA AFAD TARAFINDAN “AFETZEDE YERLEŞİM ALANI” OLARAK BELİRLENEN ALANLARDA YAPILACAK ALT ÖLÇEKLİ PLANLAR; BU PLANIN KORUMA, GELİŞME VE PLANLAMA İLKELERİ, NÜFUS KABULLERİ VE ÇEVRE İMAR BÜTÜNLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE, İLGİLİ KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA İLGİLİ İDARESİNCE DEĞERLENDİRİLEREK, BU PLANDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAKSIZIN ONAYLANABİLİR. BU DOĞRULTUDA HAZIRLANACAK ALT ÖLÇEKLİ PLANLAR SAYISAL ORTAMDA VERİ TABANINA İŞLENMEK ÜZERE BAKANLIĞA GÖNDERİLİR.

8.3.27. PETROL SAHALARI VE PETROL BORU HATLARI, DOĞALGAZ BORU HATLARI, ENERJİ NAKİL HATLARI, ENERJİ İLETİM TESİSLERİ VE İÇME SUYU BORU HATLARI

8.3.27.1. BU YAPILAR İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. ALT ÖLÇEKLİ PLANLAR YAPILIRKEN PETROL SAHALARI VE BORU HATLARI, DOĞALGAZ BORU HATLARI, ENERJİ İLETİM HATLARI, ENERJİ İLETİM TESİSLERİ VE İÇME SUYU BORU HATLARI İÇİN İLGİLİ KURUM/KURULUŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE BU DOĞRULTUDA SÖZ KONUSU HATLAR/TESİSLER VE ETKİLEŞİM ALANLARI İLE İLGİLİ PLAN KARARLARI VERİLMESİ ESASTIR.

8.3.27.9. TPAO TARAFINDAN TESİS EDİLEN PETROL KUYULARI, ÜRETİM İSTASYONLARI, ÜRETİM SAHALARI, PETROL BORU HATLARI VE ENERJİ İLETİM HATLARI MEVCUT HALİYLE TPAO TARAFINDAN YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KULLANILACAKTIR. TPAO, BU PLANDA GÖSTERİLEN TÜM KULLANIM ALANLARI ÜZERİNDE KURULUŞ AMACI İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE, ARAMA, ÜRETİM, DEPOLAMA, İLETİM FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEKTİR.

4.54.DOĞAL VE AĞAÇLIK KARAKTERİ KORUNACAK ALANLAR: DOĞAL, EKOLOJİK, TOPOGRAFİK, JEOLOJİK, YEREL BİTKİ ÖRTÜSÜ VE SİLÜET GİBİ ÖZELLİKLERE, TARIMSAL DEĞERLERE SAHİP OLAN DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK YA DA KORUNARAK KONTROLLÜ KULLANIMI SAĞLANACAK ALANLARDIR.

8.3.25.DOĞAL VE AĞAÇLIK KARAKTERİ KORUNACAK ALANLAR

BU ALANLARDA BU PLAN İLE GETİRİLMİŞ FARKLI KISITLAMALAR YOKSA ARAZİ PARÇASININ NİTELİĞİNE GÖRE PLAN HÜKÜMLERİNİN “TARIM ARAZİSİ” , “ORMAN ALANLARI” VEYA “ÇAYIR-MERA” MADDELERİNDE YER ALAN HÜKÜMLERİNE UYULUR.

 

Tablo 1 : Mardin İli 2040 Yılı Nüfus Kabulleri

                                                      MARDİN

        İLÇE ADI  2040 KABUL NÜFUS
ARTUKLU 250.000
DARGEÇİT 50.000
DERİK 75.000
KIZILTEPE 350.000
MAZIDAĞI 45.000
MİDYAT 215.000
NUSAYBİN 200.000
ÖMERLİ 21.000
SAVUR 38.000
YEŞİLLİ 41.000
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır